• ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: ບໍ່ຈຳກັດ
  • ໂປຣໂມຊັນ: 50% ເງິນຝາກຄັ້ງທໍາອິດ
  • ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: ຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
  • ໂປຣໂມຊັນ: $10
  • ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: ຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
  • ໂປຣໂມຊັນ: ໂບນັດເງິນຝາກ 100%.